Pozadina

EnYouthTeacher je projekt realiziran u okviru Erasmus + programa s ciljem poticanja i unapređenja poduzetničkih vještina kod mladih i profesora/nastavnika.

Situacija trenutne ekonomske krize ima ozbiljne posljedice u pojedinim europskim skupinama. Jedna od najviše pogođenih skupina je sastavljena od mladih nezaposlenih ljudi. Rješenje za problem visokih stopa nezaposlenosti kod mladih je prioritet u EU i državama članicama politike. Ovo rješenje zahtijeva sudjelovanje različitih dionika u nekoliko konteksta, a među najznačajnijima mogu se naći mjere osposobljavanja i obrazovanja i politike poticanja zapošljavanja.
Jedna od najučinkovitijih i izvedivih alternativa je samozapošljavanje. Poduzetništvo je dobilo na važnosti za mnoge ljude, jer je postala prilika za postizanje nezavisnosti i ekonomske stabilnosti. Visoke razine nezaposlenosti generiraju potrebu za stvaranjem vlastitih resursa i pokretanja poslovanja, mijenjajući obrazac nezaposlene osobe u samozaposlenu osobu, pa čak i poslodavaca. U slučaju mladih, ta mogućnost je djelotvorna jer može podmiriti njihove potrebe vezane uz pristup tržištu rada. Za one najmlađe, s nižom razinom stručne spreme, samozapošljavanje podrazumijeva prvi izvor prihoda, a za one s višom razinom stručne spreme (koji, unatoč tome također imaju poteškoća u pristupu tržištu rada), ova mjera im omogućuje da razviju svoj profesionalni život.
U tom kontekstu, nužno je za profesora /nastavnika znati što znači poduzetništvo (teorijsko znanje, koje su mogućnosti, zahtjevi, sadržaji, prepreke, itd.), kako bi se mogle provesti odgovarajuće radionice za povećanje i poticanje poduzetničkog duh kod polaznika, vodeći ih od započinjanja poduzetničke aktivnosti. Glavni cilj projekta je obuhvatiti i potrebe: profesora /nastavnika voditelja radionica i polaznika – mladih ljudi.