Profil kompetencija

Ovaj dokument predstavlja skicu nastavnika/trenera strukovnog obrazovanja po pitanju kvalifikacijskih standarda znanja, vještina i kompetencija potrebnih za uspješnu aktivnost obrazovanja/osposobljavanja. Različiti elementi znanja, vještina i kompetencija organizirani su oko različitih kategorija sukladno standardiziranom pristupu koje predlaže ESCO (Europske vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja). Nadalje, predstavljen je detaljan opis različitih kompetencija koje nastavnici/treneri moraju imati u području poduzetništva ili poticanja poduzetništva.

Pgledajte: PROFIL KOMPETENCIJA